Ombudsman chương trình Chăm sóc dài hạn: Bênh vực cho cư dân trong các cơ sở chăm sóc dài hạn

Kể từ năm 1976, vận động chăm sóc dài hạn của Ombudsman đã là một trong những sáng kiến khởi đầu của Hội Đồng Lão Hóa – Nam California. Chăm sóc dài hạn Ombudsmen là những người bênh vực cho cư dân nhà dưỡng lão, nhà chăm sóc người bệnh và các cơ sở hỗ trợ sinh hoạt.

Sự mệnh của chúng tôi là bênh vực cho cư dân bằng cách hòa giải, thượng thuyết, điều tra khiếu nại và giải quyết. Ombudsmen của chúng tôi cung cấp thông tin về cách tìm một cơ sở và làm cách nào để có được chăm sóc chất lượng. Họ được huấn luyện để giải quyết các vấn đề và có thể giúp bạn khiếu nại.
42,256
Cư dân được bảo vệ
1,618
Cơ sở vật chất
1,236
Các trường hợp bị lạm dụng được điều tra

Bạn có cần trợ giúp ngay lập tức không?

Dịch vụ Ombudsman của chúng tôi là miễn phí và bảo mật; chúng tôi trợ giúp cho cư dân ở Quận Cam và Quận Riverside. Bạn có:
 • Có khiếu nại về lạm dụng?
 • Biết quyền lợi của bạn là cư dân?
 • Có lo ngại về chất lượng chăm sóc?
 • Nghi ngờ lạm dụng tài chính?
Gọi cho chúng tôi. Chúng tôi có thể giúp.
 • 1 (800) 231-4024 Đường dây CRISIS của Tiểu bang CA 24 giờ
 • 1 (800) 300-6222 cho Quận Cam
 • 1 (833) 772-6624 cho Quận Riverside

Ombudsmen được chứng nhận bởi Tiểu bang California để:

BIỆN HỘ

 • Thực hiện các chuyến thăm không báo trước, thường xuyên đến các cơ sở được cấp phép chăm sóc dài hạn.
 • Hòa giải và cố gắng giải quyết các mối quan tâm của cư dân
 • Làm chứng việc ký chỉ thị Chăm Sóc Sức Khỏe trong các cơ sở chăm sóc

BẢO VỆ

 • Điều tra nghi ngờ lạm dụng thể xác, tinh thần hoặc tình cảm cư dân
 • Báo cáo các vi phạm nghiêm trọng cua cơ sở cho các cơ quan cấp phép tiểu bang
 • Điều tra khiếu nại bỏ bê

GIÁO DỤC

 • Cung cấp thông tin không thiên vị sắp xếp và giới thiệu đến các cơ sở chăm sóc dài hạn
 • Thông báo cho gia đình và cộng đồng về các vấn đề chăm sóc dài hạn
 • Trả lời các câu hỏi và quan tâm liên quan đến lạm dụng tài chính

Quyền của người dân là gì?

 • Quyền công dân. Cư dân tại nhà điều dưỡng không mất quyền công dân nào của họ, kể cả quyền bầu cử, tự do tôn giáo và liên hệ với người mà họ chọn.
 • Quyền được nhân phẩm. Cư dân của các nhà điều dưỡng là những vị khách danh dự và có quyền được đối xử như vậy.
 • Quyền riêng tư. Các cư dân tại nhà điều dưỡng có quyền riêng tư bất cứ khi nào có thể, bao gồm quyền riêng tư với vợ / chồng của họ, quyền bảo mật hồ sơ y tế và cá nhân của họ và quyền liên lạc riêng tư không kiểm duyệt.
 • Quyền sở hữu cá nhân. Cư dân tại nhà điều dưỡng có quyền sở hữu và sử dụng tài sản cá nhân và quản lý các vấn đề tài chính của họ.
 • Quyền được thông tin. Cư dân tại nhà điều dưỡng có quyền được cung cấp thông tin, bao gồm các quy định của nhà điều dưỡng và chi phí cho các dịch vụ được cung cấp. Họ cũng có quyền tham gia vào các quyết định về bất kỳ điều trị nào, kể cả quyền từ chối điều trị.
 • Quyền tự do. Cư dân tại nhà điều dưỡng có quyền được tự do khỏi bị lạm dụng tinh thần, thể chất và không được kiềm chế về thể chất bằng hóa chất trừ khi được bác sĩ của họ yêu cầu.
 • Quyền được chăm sóc. Cư dân có quyền được chăm sóc, điều trị và tất cả dịch vụ của cơ sở mà không phân biệt đối xử.
 • Quyền cư trú. Cư dân tại nhà điều dưỡng có quyền sống tại nhà trừ khi họ vi phạm các quy định được công bố. Chúng có thể không được thải ra mà không có thông báo kịp thời và chính xác cho cả người cư trú và gia đình hoặc người giám hộ.
 • Quyền biểu đạt. Các cư dân tại nhà điều dưỡng có quyền thực hiện các quyền của họ, bao gồm quyền nộp đơn khiếu nại và khiếu kiện mà không sợ hoặc trả thù.

Trở thành người bênh vực cho cư dân trong các cơ sở chăm sóc dài hạn

Chương trình Chăm sóc Dài hạn (LTC) Ombudsman tuyển và huấn luyện các Tình Nguyện Viên chu đáo để làm người ủng hộ cho những người cao niên thường một mình và bị lãng quên.

Thông qua chương trình đào tạo toàn diện được tiểu bang chứng nhận của chúng tôi, quý vị sẽ được chuẩn bị để bảo vệ và bênh vực cho các cư dân chăm sóc dài hạn của Quận Cam và Quận Riverside. Tình nguyện viên là một phần của chương trình này.

Chúng tôi cần Ombudsmen song ngữ tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Farsi hoặc tiếng Tagalog.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Log Into Ombudsman File Library
Office on Aging

The Long-Term Care Ombudsman Program is funded by the Office on Aging.