Chương Trình Cố vấn và Hỗ Trợ Bảo-Hiểm Y Tế HICAP: Cố vấn Medicare miễn phí và khách quan

Medicare thường phức tạp và khó hiểu. HICAP cung cấp dịch vụ cố vấn cá nhân để giúp những người có Medicare, gia đình, bạn bè và người chăm sóc hiểu rõ phúc lợi về Medicare cũng như những chọn lựa tốt nhất của họ.

HICAP is part of the national network of State Health Insurance Assistance Programs (SHIP) and is the most dependable source of unbiased and accurate Medicare related information.
HICAP là một phần của mạng lưới quốc gia có tên State Health Insurance Assistance Programs (SHIP) và là một nguồn thông tin liên quan đến Medicare đáng tin cậy, khách quan cũng như chính xác nhất .
Những cố vấn của chương trình HICAP thuộc cơ quan Council On Aging là những nhân viên và thiện nguyện viên được huấn luyện và có đăng ký với tiểu bang California. Chúng tôi cung cấp sự cố vấn về Medicare, giáo dục và liên lạc với các công đồng ở các quận hạt như : Orange, Riverside, San Bernardino, Inyo và Mono Tìm hiểu về các văn phòng và địa điểm hoạt động của chương trình HICAP.
HICAP không bán, khuyến khích, giới thiệu hay quảng cáo cho các chương trình và dịch vụ của Bảo hiểm Thương mại.

Xin gọi điện thoại. Chúng tôi có thể giúp.

 • 1 (800) 434-0222 HICAP Hotline

 • 1 (714) 560-0424 cho Orange County

 • 1 (909) 256-8369 cho San Bernardino và Riverside Counties

 • 1 (760) 267-1191 cho Inyo và Mono Counties

62,031
người đã được liên lạc qua
các buổi Giáo Dục Công đồng
10,879
Các buổi cố vấn từng cá nhân
4.6M
tiền tiết kiệm dành cho lệ phí và tiền thuốc theo toa

HICAP Có thể giúp

CỐ VẤN

 • Giải thích phúc lợi Medicare và chọn lựa các chương trình
 • Giúp chon lựa cách tiết kiệm giá thuốc
 • Giúp hiểu chương trình Chăm sóc Dài hạn Long-term care và chọn lựa

TRANH ĐẤU

 • Tranh đấu khi bị từ chối bao trả dịch vụ y tế và gặp trở ngại khi trả tiền cho dịch vụ.
 • Giúp kháng cáo về Medicare và giới thiệu đến các sự trợ giúp về pháp lý
 • Giới thiệu đến cơ quan chống gian lận và lạm dụng Medicare

GIÁO DỤC

 • Giáo dục Công đồng, bao gồm các lớp Con đường dẫn đến Medicare (Roadmap to Medicare)
 • Các địa điểm và dịch vụ cố vấn của HICAP có mặt ở Orange County và Inland Empire County
 • Các nguồn thông tin, tài liệu khác dành cho cao niên có lưu trữ ở các quân mà chúng tôi phục vụ

Trở thành một Cố vấn HICAP có đăng ký

Chúng tôi rất cần các Cố Vấn HICAP có thể nói hai ngôn ngữ: tiếng Anh, Tây Ban Nha, Việt Nam, Đại Hàn và Farsi.
Các Cố vấn cung cấp sự hỗ trợ để giúp thành viên hiểu rõ về những chọn lựa khác nhau; cũng như hiểu dịch vụ Chăm sóc dài hạn và trợ giúp trong việc điền đơn khiếu nại khi hồ sợ không được cứu xét để trả tiền; ngoài ra giúp biết cách thức tìm ra việc gian lận và lạm dụng  Medicare.
Các Thiện Nguyện viên HICAP nhận được sự huấn luyện kỹ lưỡng khi học hỏi về Medicare. Sau đó, các Cố vấn tương lai này sẽ trải qua thời gian thực tập, với sự trợ giúp của các Cố vấn kinh nghiệm, trước khi làm bài trắc nghiệm của tiều bang. Những ai hoan tất chương trình huấn luyện sẽ được đăng ký với Bộ Cao Niện tiểu bang CA ( California Department of Aging).
Xin lưu ý là những người hiện đang có giấy phép bán Bảo Hiểm hay những ai đang nhận sư tài trợ hay tiền thù lao từ bất cứ công ty Bảo Hiểm Y Tế Không đủ điều kiện để trở thành Cố Vấn HICAP
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

HICAP OC Grievance Policy

This project was supported, in part by grant number 90SAPG0052-01-00 from the U.S. Administration for Community Living, Department of Health and Human Services, Washington, D.C. 20201. Grantees undertaking projects under government sponsorship are encouraged to express freely their findings and conclusions. Points of view or opinions do not, therefore, necessarily represent official Administration for Community Living policy.

This project is funded in part through a grant from the California Department of Aging, as allocated by the Orange County Board of Supervisors and administered by the Office on Aging.

The HICAP Program materials are federally and State funded through RCOoA. The conclusions and the opinions expressed may not be those of the State and/or RCOoA.